Ingatlanokra vonatkozó jogügyletek

 • ingatlanokra vonatkozó szerződések készítése és véleményezése
 • telekalakítási eljárások lebonyolítása és az ehhez kapcsolódó szerződések elkészítése
 • termőföldnek minősülő ingatlanokra vonatkozó szerződések készítése
 • társasház alapítás, társasházak képviselete

Polgári jog

 • szerződések, egyéb jognyilatkozatok készítése és véleményezése
 • képviselet ellátása polgári peres és nem peres eljárásokban
 • általános tanácsadás és konzultáció
 • jogérvényesítés elősegítése fogyasztóvédelmi (pl.: szavatosság, hibás teljesítés) ügyekben
 • követelések érvényesítése jogi eszközökkel (fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése, végrehajtási eljárás kezdeményezése, felszámolási eljárás kezdeményezése)

Társasági jog

 • gazdasági társaságok alapítása, módosítása, átalakítása, megszüntetése
 • üzletrész átruházásásra (adásvétel, ajándékozás) vonatkozó szerződések készítése
 • csődeljárás, felszámolási eljárás kezdeményezése és lebonyolítása

Közigazgatási jog

 • képviselet ellátása közigazgatási eljárásokban (gyámügy, kisajátítás, birtokvédelem, rokkantsági eljárások, etc.)
 • közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése
 • képviselet közigazgatási perekben

Civil szervezetek joga

 • egyesületek, sportegyesületek, alapítványok alapítása, módosítása, megszüntetése

Büntető- és szabálysértési jog

 • védelem ellátása büntetőeljárásban
 • sértetti képviselet büntetőeljárásban
 • eljárás alá vont személy képviselete szabálysértési eljárásban

Munkajog

 • képviselet ellátása peres eljárásokban, illetve egyéb munkajogi kapcsolatokban
 • munkaszerződések véleményezése
 • munkajogi tanácsadás

Családjog

 • tanácsadás
 • házassági vagyonjogi szerződések készítése
 • peres és peren kívüli képviselet ellátása