Mi történik a babaváró kölcsönnel válás esetén?

A babaváró támogatás - vagy, ahogy sokan nevezik a babaváró hitel, babaváró kölcsön - egy rendkívüli népszerű támogatási forma, amely 2019. július 1-e óta igényelhető és a jelenleg hatályos szabályok szerint 2024. december 31-ig lehet igénybe venni.

A támogatást olyan házaspárok igényelhetik, ahol a feleség a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét és az egyik igénylő legalább 3 év biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, továbbá megfelelnek a jogszabályban megállapított további feltételeknek. Valamennyi feltétel megtalálható a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendeletben.

Babaváró támogatásként legfeljebb 10 millió Ft összegű kamatmentes, szabad felhasználású támogatás igényelhető. A kölcsön futamideje legalább 5 év, de a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését vagy örökbefogadását követően igénybe vett törlesztőszüneteltetés időtartama.

A törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt a – a kezességvállalási díjjal együtt – nem haladhatja meg az 50 000 forintot.

Az eddig leírtak alapján látható, hogy a babaváró támogatás egy nagyon kedvező kölcsönkonstrukció, amelyet nagy számú házaspár igényelt a közös gyermekvállalás céljával.

Mik a babaváró kölcsön buktatói? Mi történik, ha nem születik meg az igénylést követő 5 éven belül az első gyermek?

Ebben az esetben a kölcsöntartozás fennmaradó összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik és a kölcsön ügyleti kamatát a folyósító bank piaci feltételekkel újraszámolja, továbbá az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetni.

Ugyanilyen feltételekkel folytatódik tovább a hitel törlesztése és keletkezik visszafizetési kötelezettség, ha az igénylők egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, vagy, ha a gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermeket a támogatott személyik egyike sem neveli már saját háztartásában.

A kamattámogatás visszafizetésének kötelezettsége alól mentesülhetnek az igénylők, amennyiben a gyermekvállalást a jogszabályban meghatározott egészségügyi okokból, vagy az egyik támogatott személy munkaképességének megváltozása miatt nem tudták vállalni.

Mi történik a házasság felbontása, azaz válás esetén?

A kamattámogatás megszűnik amennyiben az igénylők a kölcsönszerződés futamideje alatt felbontják a házasságukat. Ebben az esetben a folyósító bank a futamidő hátralévő részére az ügyleti kamatot piaci feltételekkel újraszámolja. A házasság felbontásáig igénybe vett kamattámogatás teljes összegét a hitelintézet útján egy összegben, a házasság felbontásától számított 120 napon belül vissza kell fizetni, amennyiben a gyermekvállalási cél a házasság felbontásáig nem teljesült.

Kiskapu válás esetére:

A kamattámogatás újra érvényesíthető, ha az igénylő a házasság felbontását követően a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül új házasságot köt és az új házastársa szintén megfelel a rendeletben előírt feltételeknek.

A kölcsön törlesztése válás esetén:

Természetesen lehetőség van a babaváró kölcsön előtörlesztésére még a válást megelőzően is, ám ebben az esetben is vissza kell fizetni a kamattámogatás összegét. Amennyiben a gyermekvállalási célt nem teljesítő igénylők a kamattámogatással érintett kölcsönt a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik, a támogatott személyeknek az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetniük.

Amennyiben nincs mód a kölcsön egyösszegű visszafizetésére, akkor az igénylőknek dönteniük kell, hogy a házasság felbontása után milyen mértékben teljesítik a törlesztést, azonban a bank irányába az igénylők – ekkor már volt házastársak – egyetemleges kötelezettséggel tartoznak, amely azt jelenti, hogy a bank a fennálló tartozás teljes összegét bármelyik féltől követelheti. Ennek ellenére a volt házastársak az egymás közötti jogviszonyukban megállapodhatnak abban, hogy melyik fél milyen összegben viseli a hitel törlesztését, az egyik fél akár át is vállalhatja a tartozás teljes összegének visszafizetését.

***

A fentiekből jól látható, hogy alapos utánajárást és megfontolást igényelhet a házastársi vagyonközösség megszüntetése abban az esetben is, ha annak tárgyát tartozás(ok) is képezik. Ezért is nagy szükség van olyan tapasztalt ügyvéd felkeresésére, aki nem csak a válóper lefolytatásában vállal szerepet, hanem a házassági vagyonjog területén is releváns tapasztalattal bír.
©Copyright 2022. by adatfalodesign
envelopephone-handsetmap-markercross