Szolgáltatás

Munkajog, munkaügyi tanácsadás

Ügyvédi praxisom kiterjed a munkajog területén felmerülő egyedi ügyek megoldására, valamint a vállalkozások munkajogi támogatására. Tevékenységem során megbízásokat teljesítek, mind magánszemélyek, mind vállalkozások – döntően kkv-k – részére, így a hozzám forduló Ügyfelek ügyeinek megoldása során olyan komplex szemléletmódot alkalmazok, amely az ügy gyors és eredményes megoldását szolgálja.

A praxisom során hosszú évekig részt vettem egy multinacionális vállalat munkajogi jellegű ügyeinek vitelében, így tapasztalatra tettem szert a munkajogi feladatok nagyvállalati környezetben történő megoldására is.

Miből áll a munkajog?

Munkajognak mindazon jogszabályok összesége tekinthető, amelyek a munkáltatók, munkavállalók és az érdekképviseleti szervezetek, üzemi tanácsok, szakszervezetek egymás közötti jogviszonyát szabályozzák.

A munkajogi szabályozás középpontjában a munkaviszony áll, amely a munkavállaló és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltató között jön létre. Amennyiben a munkáltató nem tartozik a munka törvénykönyve hatálya alá, úgy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony már nem a versenyszféra munkajoga, hanem a közszféra munkajoga körébe tartozik.

A munkajogi szabályzás kiterjed a munkaviszony alanyaira, a munkaviszony létesítésére, teljesítésére, módosítására és a megszűnésére, megszüntetésére. A munka törvénykönyve szabályozza a munka- és pihenőidőt, a munka díjazását, a munkáltató és a munkavállaló kártérítési felelősségét és egyéb speciális jogviszonyokat. A törvényi szabályozás kitér az egyes munkaügyi kapcsolatokra, azaz az üzemi tanácsra, szakszervezetre, valamint a kollektív szerződésre is.

A munka törvénykönyve szabályozza a munkajogi igények érvényesítésének alapvető feltételeit, valamin a kollektív munkaügyi vita szabályait.

Munkajogi ügyek és tanácsadás munkáltatók részére

A munkajog területén is praktizáló ügyvédként komplex szolgáltatást nyújtok a vállalkozások részére, amelynek részét képezi a vállalkozásoknál, mint munkáltatóknál felmerülő – alábbi - munkajogi jellegű feladatok hatékony megoldása.

 • Munkaszerződések és munkaügyi dokumentumok: A munkáltatónál alkalmazott munkaszerződések tartalmának kialakításával és a munkaszerződések egységesítésével megkönnyítem a munkáltatói adminisztrációt és az új munkavállalók felvételét.
  A munkáltató által alkalmazott belső szabályzatok kialakításával (pl. home office szabályzat, bónusz szabályzat) szintén a munkáltatói adminisztráció csökkentésében segítek.
  A versenytilalmi megállapodások tartalmának kialakításával támogatom a munkáltatót abban, hogy a munkavállaló a munkáltatónál megszerzett tudást a későbbiekben ne a konkurenciánál hasznosítsa.
 • Munkajogi előírások és compliance: A jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérésével támogatom a munkáltatókat abban, hogy minden esetben kellő időben fel tudjanak készülni a változásokra és a munkáltatói szervezet, valamint a szabályzatok naprakészen megfeleljenek a hatályos jogszabályoknak (compliance).
 • Munkaügyi viták kezelése: A munkaügyi viták kezelésében, a munkajogi perek megelőzésében, valamint a peres eljárásban történő hatékony érdekérvényesítéssel ügyvédként támogatást nyújtok a munkáltató részére.
 • Munkaviszony megszüntetése: Nem csak a munkaviszony létesítése, hanem a munkaviszony megszüntetése során is hatékony támogatást nyújtok a munkáltató részére, legyen szó felmondásról, azonnali hatályú felmondásról vagy közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésről.
 • Munkahelyi viták megelőzése és tanácsadás: Állandó megbízás keretében vállalt jogi tanácsadással folyamatosan a munkáltató rendelkezésére állok és segítséget nyújtok abban, hogy a munkajogi viták ne eszkalálódjanak tovább és peres eljárás nélkül lezárhatóak legyenek. A munkajogi ügyvéd szerepe kiemelkedő fontosságú lehet a munkáltató számára, hogy biztosítsa az alkalmazotti viszonyok jogi megfelelőségét és hatékonyan kezelje a munkajogi kérdéseket és vitákat.

Munkavállalók munkajogi képviselete

A munkavállalók számára is fontos, hogy megértsék a munkajogi kérdéseket és tisztában legyenek a jogaikkal, hatékonyan tudják védeni érdekeiket a munkahelyi környezetben. Ebben segíthet egy tapasztalt munkajogi ügyvéd, aki tanácsokkal és jogi képviselettel áll rendelkezésre különféle munkajogi ügyekben, mint például:

 • Munkaszerződés értelmezése és tárgyalás: A munkajogi ügyvéd segíthet a munkavállalónak megérteni a munkaszerződésben foglaltakat és felhívhatja a figyelmet olyan fontos feltételekre, mint a munkaszerződés időtartama, a próbaidő kikötése, a munkaidő, a készenlét-, ügyelet időtartama, a felmondási idő, a végkielégítés, az összeférhetetlenségi szabályok, valamint a versenytilalmi megállapodás kikötései. A munkaviszony létrejötte, azaz a munkaszerződés megkötése előtt ügyvédként segítséget nyújthatok a munkaszerződés tartalmának kialakításában, abból a célból, hogy a munkavállaló számára előnyös feltételeket sikerüljön elérni.
 • Munkajogi viták kezelése: Ha egy munkavállalónak munkajogi vitája keletkezik a munkáltatóval, a munkajogi ügyvéd képviselheti a munkavállaló érdekeit a vita során a bíróság, illetve más hatóságok előtt.
 • Foglalkoztatási jogi viták és panaszok kezelése: Amennyiben egy munkavállalónak panasza van az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, zaklatás, vagy egyéb foglalkoztatási jogsértés miatt, akkor a munkajogi ügyvéd segíthet a panaszok kezelésében és a szükséges jogi lépések megtételében.
 • Munkaviszony megszüntetés esetén segítségnyújtás: Ha egy munkavállalónak akár felmondással, akár azonnali hatályú felmondással, akkor közös megegyezéssel megszüntették a munkaviszonyát, akkor a munkajogi ügyvéd támogathatja a munkavállalót abban, hogy a jogellenes munkaviszony megszüntetéséből eredő igényét a munkáltatóval szemben érvényesítse. A munkajogi ügyvéd értelmezi a felmondást, megállapítja, hogy az megfelel-e a munkajogi előírásoknak és szükség esetén képviseli a munkavállalót a jogi eljárások során.
 • Munkavállalói jogok képviselete és védelme: A munkajogi ügyvéd segíthet a munkavállalónak a munkavállalói jogok érvényesítésében és védelmében. Ez lehet a megfelelő bér vagy egyéb juttatások követelése, a munkavédelmi- és egészségügyi előírások, a munkaidőre és a munkaidő beosztására vonatkozó szabályok betartatása, vagy más munkavállalói jogok védelme.

Keressen bizalommal!

További információk

Cím: 9021 Győr, Domb u. 8. fszt/1

E-mail: bence@drlauscher.hu

Telefon: +36/30 592-72-72

Skype: lauscherbence

Konzultáció: H-P 08:30 – 17:00

Whatsapp: 36305927272

©Copyright 2022. by adatfalodesign
envelopephone-handsetmap-markercross