Szolgáltatás

Cégjog és társasági jog

A cégjog és társasági jog ügyvédi praxisom kiemelt szakterületei közé tartozik, amely szakterületen belül számos szolgáltatást nyújtok mind a meglévő, mind a leendő ügyfeleim részére.

A társasági jog szabályozza társaságok saját belső- és külső viszonyainak jogi normák formájában való szabályozását. A társasági jog tágabb értelemben magában foglalja a jog által szabályozott valamennyi szervezetre vonatkozó jogi normák összeségét, míg a cégjog alatt hagyományosan a gazdasági társaságokra vonatkozó jogi normák összességét értjük. A társasági jog szabályozza továbbá a tulajdonosok és vezető tisztségviselők felelősségének, valamint a gazdasági társaságok, egyéb szervezetek tevékenységének és tranzakcióinak jogi vonatkozásait is. 

A cégjog területén nyújtott szolgáltatásaim a cégalapítástól kezdődően kiterjednek a cég megszüntetésével kapcsolatos valamennyi eljárásra. A hazai cégjogi szabályozás értelmében a cégeljárásban a jogi képviselet kötelező, azaz a cégalapítás vagy cégmódosítás - beleértve egy egyszerű székhely- vagy ügyvezető változást – iránti kérelmet kizárólag ügyvéd, vagy adott esetben kamarai jogtanácsos nyújthat be az illetékes cégbíróságra. 

A szakértelmemet és gyakorlati tapasztalatomat kínálom azon Ügyfelek számára, akik megtisztelnek bizalmukkal és cégalapítási, cégmódosítási, egyéb üzleti tranzakciók lebonyolításával bíznak meg a korlátolt felelősségű társaságok (Kft.) vagy betéti társaságok (Bt.) alapításától kezdve, a zártkörűen működő részvénytársaságokat (Zrt.) érintő módosítások vagy egyéb tranzakciók, például üzletrész adásvételek megvalósításán át. 

Cégalapítás, alapítvány és egyesület alapítás

Ügyvédi szolgáltatásaimmal egyéni ügyfelek részére nyújtok szolgáltatást cégek, további egyéb civil szervezetek – egyesületek, alapítványok - alapításával kapcsolatos jogi feladatokban. Célom, hogy az ügyfeleim számára személyre szabott tanácsokat és támogatást nyújtsak a vállalkozás elindításához szükséges lépések megvalósítása során, legyen szó akár a megfelelő cégforma kiválasztásáról, a szükséges dokumentumok elkészítéséről vagy a jogi követelmények teljesítéséről. Bízza rám az alapítási folyamatot és biztos lehet benne, hogy az Ön jogi érdekeit fogom képviselni. 

Cégmódosítás

A cégmódosítás magában foglal valamennyi olyan eljárást, amely a cég cégjegyzékbe bejegyzett adatainak a módosítására irányul. A cégmódosítás kategóriájának legtipikusabb példái a cég székhelyének, telephelyének, ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának, tulajdonosainak, felügyelő bizottsági tagjainak a megváltoztatására irányuló változásbejegyzési eljárások, de ebbe a körbe tartoznak az átalakulások és egyesülések is.

A cégmódosítás gyakran a cég tulajdonosainak a döntésén alapul, azonban bizonyos esetekben jogszabályváltozás is okot adhat a cég adatainak a módosítására is. A cégmódosítás során fontos figyelembe venni, hogy változásbejegyzési eljárás során a társaság létesítő okiratában módosítani kell azokat az adatokat, amelyeknek módosítása egyébként nem igényli a létesítő módosítását (a kft. tagjainak változása, az új vezető tisztségviselő személye).

A kért módosításoknak és a jogszabályoknak megfelelően elkészített okiratok aláírására az ügyvédi irodában személyesen van lehetőség, de távolról is lehetőség van az okiratok aláírására távazonosítás vagy távellenjegyzés segítségével.

Végelszámolás, egyszerűsített végelszámolás

Szolgáltatásaim révén segítséget nyújtok a cégek megszüntetésére irányuló eljárások megindításában. A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye. A jogszabály cégnek nem minősülő szervezet végelszámolása esetén is előírhatja a végelszámolás szabályainak az alkalmazását. A végelszámolásra mindig a cég tulajdonosainak a döntése alapján kerülhet sor. 

Kézbesítési megbízott 

Ügyvédi irodám kézbesítési megbízotti szolgáltatást nyújt a belföldi lakóhellyel nem rendelkező ügyfeleinek. A kézbesítési megbízott egy olyan személy vagy szervezet, aki a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személy helyett biztosítja, hogy belföldön átveszi a küldeményeket és azokat a címzett részére megküldi.

Keressen bizalommal!

További információk

Cím: 9021 Győr, Domb u. 8. fszt/1

E-mail: bence@drlauscher.hu

Telefon: +36/30 592-72-72

Skype: lauscherbence

Konzultáció: H-P 08:30 – 17:00

Whatsapp: 36305927272

©Copyright 2022. by adatfalodesign
envelopephone-handsetmap-markercross