Szolgáltatás

Követelés érvényesítés

A gazdasági életben gyakran előfordul, hogy egy vállalat vagy szervezet szembesül a késedelmes vagy ki nem fizetett számlák problémájával. Ilyen helyzetekben a követelés érvényesítése elengedhetetlen eszköz a pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében. A követelés érvényesítése során a hitelező jogi eszközökkel próbálja visszaszerezni az elmaradt összegeket, amely folyamat szigorú jogi és etikai szabályok szerint zajlik.

Az adósságbehajtás folyamata több lépésből áll, kezdve a baráti emlékeztetőtől, a peresített követelésen át a végrehajtási intézkedésig. Az eljárás során kiemelten fontos a hitelező és az adós közötti korrekt kommunikáció, valamint a jogszabályok maradéktalan betartása. Ezen szabályok betartása nemcsak a sikeres követeléskezelést biztosítja, hanem hozzájárul a jogi eljárások átláthatóságához és méltányosságához is.

Az eljárások pontos ismerete és a jogszabályok betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresen érvényesíteni lehessen a követeléseket. Ezért érdemes szakértői segítséget igénybe venni, aki pontosan tudja, hogyan kell hatékonyan és jogszerűen eljárni.

követelés érvényesítés

Követelés érvényesítés fogalma

A követelés érvényesítés az a folyamat, amely során egy vállalat vagy szervezet megpróbálja jogi eszközökkel behajtani a kintlevőségeit, azaz azokat a pénzösszegeket, amelyekkel ügyfelei vagy partnerei tartoznak neki. Ez a folyamat több lépést és jogi eszközt foglal magában, melyek célja a tartozások visszaszerzése. A hétköznapi nyelvben gyakran használják a követelés érvényesítés szinonimájaként az adósságbehajtást, vagy tartozás behajtást.

Adósságbehajtás menete

Az követelés érvényesítése során mindig fontos a tisztességes bánásmód és a jogszabályok betartása. A hitelezőknek világosan kell közölni az adóssal a tartozás összegét, a fizetési feltételeket és a jogi következményeket. Emellett az adós jogait is tiszteletben kell tartani, különösen a magánélet védelmét illetően. Az adósságbehajtás folyamata több lépésből áll, amelyeket a hitelezők követhetnek, hogy visszaszerezzék a tartozásokat.

Követeléskezelés szabályai

Fizetési emlékeztető

A folyamat első lépése általában egy emlékeztető, ahol a hitelező udvariasan figyelmezteti az adóst a lejárt tartozásra. Ez egy írásbeli felszólítás, amely részletezi a tartozás összegét és a fizetési határidőt.

Hivatalos felszólítás

Ha az adós nem reagál a fizetési emlékeztetőre, akkor a következő lépés egy hivatalosabb felszólítás. Ebben a hitelező már határozottabb hangnemben követeli a tartozás rendezését, és figyelmezteti az adóst a jogi következményekre.

Követeléskezelő bevonása

Ha a hitelező saját eszközeivel nem tudja behajtani a követelést, egy behajtó céget bízhat meg. Ezek a cégek specializálódtak az adósságbehajtásra, és nagyobb tapasztalattal rendelkeznek a követelések kezelésében.

Fizetési meghagyásos eljárás

Amennyiben az adós a tartozását nem rendezi, úgy lehetőség van arra, hogy a hitelező a követelését fizetési meghagyásos eljárásban érvényesítse az adóssal szemben. A fizetési meghagyásos eljárás egy közjegyzői nem peres eljárás, amelynek célja, hogy a hitelező a lejárt követelését behajtsa. Amennyiben az adós a fizetési meghagyással szemben nem terjeszt elő ellentmondást, úgy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajtási eljárás kezdeményezhető az adóssal szemben. 

Az adós által határidőn belül előterjesztett ellentmondás esetén azonban a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul és a hitelező köteles keresetlevelet előterjeszteni, amellyel az eljárás a bíróságon folytatódik. 

Peresített követelés, peres eljárás követelés érvényesítés menete

Peresített követelés, peres eljárás

Amennyiben a korábbi lépések nem vezetnek eredményre, illetve a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul, akkor a hitelezőnek a bíróságon kell érvényesítenie a követelését. A kereseti kérelem benyújtását követően indul el a peres eljárás. A bírósági eljárás során az adósnak jogi úton kell felelnie a tartozásért. Ha a bíróság a hitelező javára dönt, végrehajtási eljárás indulhat.

Végrehajtás

A bírósági ítélet után a végrehajtó a jogszabályoknak megfelelően jár el, például az adós vagyonának lefoglalásával vagy bankszámláinak zárolásával. Az adósnak lehetősége van fellebbezni a döntés ellen vagy kérni a végrehajtás felfüggesztését.

Követeléskezelés szabályai

A követeléskezelés jogi háttere több törvényen alapul, amelyek meghatározzák a hitelezők és az adósok jogait. Magyarországon a Polgári Törvénykönyv szabályozza ezt a területet. Az adatvédelem is kiemelten fontos, hiszen az adósok személyes adatait bizalmasan kell kezelni, betartva az olyan jogszabályokat, mint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR).

A követeléskezelőknek tisztességesen kell bánniuk az adósokkal. Ez azt jelenti, hogy nem zaklathatják, fenyegethetik meg őket. A korrekt kommunikáció és a tiszta tájékoztatás elengedhetetlen. Az adósoknak világosan meg kell érteniük, hogy mekkora összeggel tartoznak, mik a fizetési határidők, és milyen következményekkel járhat a nemfizetés.

A tartozás behajtásának szabályai a követeléskezelő cégekre is vonatkoznak. A megfelelő engedélyekkel kell rendelkezniük, és szigorúan be kell tartaniuk az erre vonatkozó jogszabályokat. Ez garantálja, hogy jogszerűen és szakszerűen végezhessék munkájukat.

Követelés elévülése

A jogszabályban meghatározott idő elteltével a hitelező már nem követelheti jogi úton az adós által tartozott összeget. A követelés elévülése a jogbiztonságot szolgálja, és mind a hitelezőket, mind az adósokat egyaránt érinti. Az elévülési idő elteltével a követelés tartozás ténylegesen továbbra is fennáll, csak a jogi érvényesítés lehetősége szűnik meg. Az elévült követelés behajtására irányuló kísérletek jogellenesek lehetnek.

A követelés elévülésének az ideje általában 5 év, azaz a követelés esedékességének napjától kezdve 5 év áll a hitelező rendelkezésére, hogy jogi úton érvényesítse a követelését. Az elévülési idő azonban bizonyos esetekben rövidebb vagy hosszabb is lehet, a követelés típusától és a vonatkozó jogszabályoktól függően. Például egy bíróság által megállapított tartozás akár 10 év is lehet.

Követelés elengedése

A tartozás behajtás folyamata a követelés elengedésével is végződhet. Erre leggyakrabban akkor kerül sor, ha az adós anyagi helyzete miatt - fizetésképtelen - a hitelező úgy dönt, hogy nem éri meg vállalni a adósságbehajtás menetét elsősorban etikai okokból. Emellett gyakran kerül sor a követelés elengedésére, ha a hitelező számára üzleti szempontból nem éri meg a peresített követeléssel járó jogi procedúra. A követelés elengedésével az adósság behajthatatlan követelésként lesz elkönyvelve, és az adós mentesül a fizetési kötelezettségtől.

Követelés elengedése

Kérjen szakértő segítséget a követelés érvényesítésének jogi procedúrájához

A követelés érvényesítése összetett és kihívásokkal teli folyamat, amely során számos jogi és adminisztratív lépést kell gondosan megtervezni és végrehajtani. Az eljárások pontos ismerete és a jogszabályok betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresen érvényesíteni lehessen a követeléseket. Ezért érdemes szakértői segítséget igénybe venni, aki pontosan tudja, hogyan kell hatékonyan és jogszerűen eljárni.

Amennyiben Ön követelés érvényesítéssel kapcsolatos kérdésekkel vagy problémákkal szembesül, forduljon hozzám bizalommal. Tapasztalt jogászként kész vagyok segíteni Önnek az adósságok behajtásában, legyen szó üzleti vagy magánszemélyekkel szembeni követelésekről. Segítek a hivatalos felszólítások elkészítésében, a jogi eljárások lefolytatásában, valamint a végrehajtási lépések megtervezésében és végrehajtásában.

Keressen bizalommal!

További információk

Cím: 9021 Győr, Domb u. 8. fszt/1

E-mail: bence@drlauscher.hu

Telefon: +36/30 592-72-72

Skype: lauscherbence

Konzultáció: H-P 08:30 – 17:00

Whatsapp: 36305927272


©Copyright 2022. by adatfalodesign
envelopephone-handsetmap-markercross