Mi a különbség a távmunka és a home office között? Milyen feltételei és jogi háttere van az otthoni munkavégzésnek?

A munkaviszony keretében történő otthoni munkavégzésnek két kategóriáját különböztethetjük meg, amelyekből csak az egyik kategóriát szabályozza a hatályos munka törvénykönyve. A két kategória a távmunkavégzés, valamint a manapság népszerű home office munkavégzés.

A távmunkavégzésről a törvényi definíció értelmében akkor beszélünk, amikor munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi. Távmunkavégzés esetén a munkaszerződésben kell megállapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásáról. 

Ezzel szemben home office munkavégzésnek az tekinthető, amikor a munkáltató a munkavállaló részére bizonyos feltételekkel engedélyezi, hogy a munkáját otthonában vagy a szokásos munkavégzési helyétől eltérő helyen végezze. A home office munkavégzés feltételeit – a távmunkavégzéssel ellentétben – nem szabályozza a munka törvénykönyve, ezért a munkáltatóra hárul az a feladat, hogy a home office munkavégzés feltételeit rendező munkáltatói szabályzatot készítsen. 

Home office vagy távmunka, mi a különbség?

A home office munkavégzés és a távmunkavégzés közötti alapvető különbség a kötelezettségek teljesítésének szerződéses alapjában rejlik, mivel home office munkavégzés esetén az otthoni (vagy más meghatározott helyen történő) munkavégzés lehetőség, míg távmunkavégzés esetén a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen történő munkavégzés kötelezettség.

Mi az a távmunkavégzés? 

Távmunkavégzés esetén a munkaszerződésben a feleknek kifejezetten meg kell abban állapodniuk, hogy a munkavállaló foglalkoztatása távmunkavégzés keretében történik. A feleknek a munkaszerződésben meg kell határoznia a munkavégzés helyét, amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy a munkavállaló munkahelyének azt a helyet kell tekinteni, ahol szokásosan a munkáját végzi. Amennyiben a felek nem állapodnak meg abban, hogy a munkavállaló milyen gyakorisággal végez munkát a munkáltató telephelyén, akkor érvényesül a munka törvénykönyvének azon szabálya, amelynek értelmében a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez munkát. 

A munka törvénykönyvében foglalt definíció értelmében a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében végzi a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen, így a felek megállapodásában mindenképpen rendezni kell, hogy a munkavállaló milyen időtartamban köteles a munkáltató telephelyén teljesíteni a munkavégzési kötelezettségét. 

Távmunkavégzés esetén a munkáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson, azonban a törvény lehetővé teszi, hogy a felek ezt a lehetőséget kizárják. Távmunkavégzés esetén a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja, azonban a törvény lehetővé teszi az ettől eltérő megállapodást. A távmunkavégzés további speciális szabálya, hogy eltérő megállapodás hiányában a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki. 

Mi az a home office? 

A home office munkavégzésnek törvényi definíciója nincs. A home office munkavégzés keretében a munkáltató lehetőséget biztosít a munkavállaló számára, hogy a munkáltató által meghatározott feltételek mellett a munkáját a munkáltató székhelyétől, telephelyétől, fióktelepétől elkülönült helyen, a lakó- vagy tartózkodási helyén, információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel végezze és a munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbítsa a munkáltató részére. 

A home office feltételei

A törvényi szabályozás hiánya miatt a home office munkavégzés feltételeit munkáltatói szabályzatban célszerű rögzíteni. A szabályzatban az alapvető fogalmak között célszerű rögzíteni, hogy a munkáltató pontosan mit ért home office munkavégzés alatt, valamint meg kell határozni azokat munkaköröket, amelyeket betöltő munkavállalók jogosultak a home office munkavégzésre (személyi hatály).

A szabályzatban célszerű rögzíteni továbbá a home office munkavégzés technikai feltételeit, a munkavállalói csoportonként az igénybe vehető home office napok számát, a home office engedélyezésének- és a munkáltatói ellenőrzés feltételeit.

Keressen bizalommal!

További információk

Cím: 9021 Győr, Domb u. 8. fszt/1

E-mail: bence@drlauscher.hu

Telefon: +36/30 592-72-72

Skype: lauscherbence

Konzultáció: H-P 08:30 – 17:00

Whatsapp: 36305927272

©Copyright 2022. by adatfalodesign
envelopephone-handsetmap-markercross